An evening full of            Smart Interaction

 In de eerste plaats willen we u bedanken voor uw aanwezigheid op het Smart Cities event.

Zoals beloofd, bezorgen we u een uitgebreid rapport van de Future Trends Sessie gebracht door de sprekers van Tomorrowlab.

Deze kan u onderaan downloaden:

Wij vonden het alvast een geslaagde avond & hopen u opnieuw te mogen ontvangen op toekomstige events.

Tot snel!

Brunel events team 

Naslagwerk "Future Trends session: Smart Cities"